12 szuper motivációs eszköz a munkahelyen

A munkavállalói munkakedv ingadozó mivel nehéz megtalálni a mindennapos örömet és célt a munkában. A dolgozók gyakran érzik magukat fáradtnak és kedvetlennek, és legszívesebben hozzá sem fognának a munkához.

A legtöbb esetben igazságtalan a feltételezés, hogy egyszerűen csak lusta alkalmazottról van szó. A munkavállalónak egyszerűen csak más vagy akár erősebb motivációs eszközre van szüksége.

Mi a motiváció?

A motiváció a munkahelyen aktiválja azt az energiát, amely egy adott feladat elvégzéséhez szükséges erőfeszítésekhez szükséges.

Kutatások szerint a munkavállalók kevesebb mint fele motivált, és a motiváció mértéke nem áll egyenes arányban a fizetés mértékével. Sokkal többet számít például a munkakörnyezet vagy a kedvező időbeosztás.

Mivel lehet motiválni a beosztottakat? Az alábbiakban felsorolunk 12 olyan tényezőt, amely segít motiválni az alkalmazottakat , és ezáltal növelni hatékonyságukat.

Sok tényező növeli a motivációt és az elkötelezettséget – minden ember más és más szükségletei vannak, így mindenkinek más elvárásai lehetnek. Van, akit az előléptetés lehetősége, másokat a magas kereset, másokat pedig egy érdekes képzés motivál. Fel kell tárni mi motiválja az egyes munkavállalók , és mi az, ami igazán fontos a számára.

a mosoly is motivációs eszköz lehet a munkahelyen

13 dolog, ami motivációs eszköz lehet a munkahelyen

Személyes fejlődés

Ez az egyik legerősebb motiváció a munkahelyen azoknak a munkatársaknak, akik szeretnek jellemük erején dolgozni és új kihívásokat vállalni szakmai életükben. Az ilyen munkavállalót maga az a tény motiválja a munkára, hogy kibontakoztatja tehetségét.

A döntéshozatal érzése

Egyes munkavállalók számára a felelősségtudat különösen motiváló lehet – ha el tudják dönteni, hogyan dolgoznak mások, és bizonyos függetlenséggel és valós kontrollal rendelkeznek az egyes tevékenységek felett, akkor rendkívül hatékonyak lesznek.

Szakmai fejlődés

A szakmai fejlődés lehetősége motiválja a nagyon ambiciózus embereket, akik nem csodálatot, hanem elsajátításra törekszenek szakmájukban, célokat érnek el és folyamatosan új készségeket fejlesztenek.

Pénz

A jó fizetés erős motiváció a munkára. Más tényezők is fontosak, de a munkahely kiválasztásánál legtöbbször a pénzt tüntetik fel a legfontosabbként. Nincs ebben semmi meglepő, a legtöbben anyagi okokból vállalunk munkát, az igényeinek kielégítése érdekében. A megfelelően magas fizetés lehetővé teszi a család eltartását és a jó életet. A bónuszok, emelések és pénzdíjak hatékonyan motiválnak. Emlékeztetni kell arra is, hogy az elégedett alkalmazott, aki szenvedélyeit folytatja, jó alkalmazott.

Légkör

Naponta körülbelül 8 órát töltünk munkával, és sokunk számára rendkívül fontos, hogy örömmel és örömmel tegyük ezt. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a magánélet és a munka közötti egyensúly nagyon fontos és természetesen senki sem akarja, hogy a rossz légkör, a stressz vagy a nem megfelelő munkakörülmények nyomot hagyjanak magán- és szakmai életünkben.

Presztízs

Sokan nagyszerűen érzik magukat, ha magas pozíciót töltenek be a vállalati struktúrákban. A karrierlétrán felkapaszkodás és a sikerre való törekvés szárnyakat ad nekik, és már önmagában is egy nagyon erős jutalmazás és motiváció eszköz lehet.

Képzések

A tanfolyamok nagyszerű lehetőséget kínálnak a képesítések és készségek fejlesztésére. A képzés, mint előny és motiváció, különösen a fiatal, ambiciózus, tudásra és új tapasztalatokra nyitott csapattagok esetében fejti ki hatását. A vezető beosztású alkalmazottak formájában történő fejlődési lehetőségek biztosítása lehetővé teszi kompetenciáik bővítését. Az alkalmazottak fejlesztésébe való befektetés egyidejűleg előnyökkel is jár a vállalat számára.

Stabilizálás és biztonság

A foglalkoztatás stabilitása, a határozatlan idejű munkaszerződések – esetenként prioritást élveznek, különösen a családos munkavállalók számára. A stabilitás érzésével rendelkező munkavállaló azonosul a vállalattal, hatékonyan teljesíti a rábízott feladatokat, ami a vállalati eredményekben is megnyilvánul.

Juttatások, mint motivációs eszközök a munkahelyen

A motiváció kulcsfontosságú tényező a munkahelyen, hiszen hatással van az egyén teljesítményére és a munkahelyi elégedettségére is. A vállalatok számára fontos, hogy olyan motivációs eszközöket alkalmazzanak, amelyek hosszú távon hatnak a munkatársakra és eredményesen növelik az elégedettséget és a lojalitást.

A juttatási rendszer egyes munkahelyeken erős motivációt jelent. Ezek lehetnek dolgozói étkeztetés, sportfoglalkozási jegyek, munkahelyi óvoda és egyéb béren kívüli járulékos juttatások. Mielőtt azonban a munkáltató eldönti, milyen juttatások járnak a munkavállalóknak , és konkrét lépéseket tesz, érdemes beszélni a munkavállalóival, vagy felmérést végezni, megismerni igényeiket, értékeit, amelyek elégedettséget adnak számukra, majd ezekhez igazítani az ösztönző juttatásokat.

Az egyik leggyakoribb motivációs eszköz a béren kívüli juttatások, mint például a cafeteria vagy a céges autó. Azonban, az eredményesebb motivációs eszközök közé tartoznak a fejlesztő lehetőségek, a mentorálás, a pozitív visszajelzések és az elismerések. A munkahelyi kultúra, a jó munkahelyi légkör és a megfelelő szervezeti kommunikáció is motivációs tényezők lehetnek. Fontos azonban, hogy a motivációs eszközök személyre szabottak és a munkatársak igényeihez igazodnak, hogy hatásuk a legnagyobb legyen.

Világos feladatmegosztás

Rendezett munkavégzés, minden napra előre megtervezett tevékenységek és feladatok kiosztása az egyes alkalmazottaknak – ez a sorrend egyeseknek megfelel, míg a káosz demotiválja őket. Tehát ha nagyon konkrét módon dolgozik, említse meg azt a jelölttel folytatott interjú során;

Elismerés és tisztelet

Az a személy, akit a munkaadó megbecsül, megjutalmaz és mintaként állít az elért eredményeiért és tapasztalataiért, minden bizonnyal szívesebben érzi magát a munkára, mint az, aki nem tűnik ki mások tömegéből. Néha még a dicséret és az elismerés is szárnyakat ad egy kis sikerért, ezért ne kíméld munkatársaidat. De ne feledje, hogy ennek őszintének kell lennie;

Az elfogadás és a csoporthoz tartozás érzése

Célszerű a munkatársakat motiválni olyan vállalati vagy integrációs rendezvények szervezésével, amelyek lehetővé teszik a kapcsolatok és a közösségi érzés kialakítását, valamint a csapatban való elismerés megszerzését;

12 szuper motivációs eszköz a munkahelyen
Scroll to top